Soda

  • Miljövänligt och giftfritt
  • Mjukt och skonsamt

Mer information

– Sodablästring rengör ytor effektivt

Sodablästermedlet består av sodium bikarbonat (NaHCO3) av högsta kvalitet.

Soda är ett mycket mjukt blästermedel, som är skonsamt för den blästrade ytan.

Det är miljövänligt och giftfritt. Det är dessutom vattenlösligt.

Soda blästermedel | Skonsam sodablästring | Meldgaard Greenline AB