Från och med 1 januari 2025 så gäller nya regler kring andningsskydd / andningsmasker / ansiktsmasker

Från och med 1 januari gäller justerade och mer specifika regler vad gäller (tättsittande) tättslutande andningsskydd/andningsskydd/ansiktsmasker.

Som arbetsgivare ska du se till att andningsmaskerna är individuellt certifierade. För tättslutande andningsskydd ska passformen testas med hjälp av ett så kallat 'tillpassningstest', och följa de nya regler som gäller från 1 januari 2025.

GVS 7-11-19-51

Vad betyder detta för ditt företag?

 • Varje anställd måste personligen registrera sig och vara certifierad med skyddsutrustningen på en erkänd institution och få passformen godkänd genom ett 40-minuterstest.

Våra produkter är 100 % säkra, bekväma och fria från detta testförfarande och certifieringskrav.

Andningsmasker som är baserade på tryckluftstillförselteknik och har en "lös passform" och faller därför inte under de nya reglerna som träder i kraft den 1 januari 2025.

Det innebär att de som använder andningsskydd med tryckluftsförsörjningsteknik (PAPR eller SAR) och som är baserade på "loose fit" inte behöver genomgå certifiering och passningstest var sjätte månad.

GVS

Några av våra andningsmasker som inte omfattas av de nya lagarna

Vill du veta mer om hur ni som företag ska anpassa er efter de nya reglerna?

SPR404 405 406 407 P3 Integra Mask

När används andningsskydd / andningsmask / ansiktsmask?

Andningsskydd används när luften innehåller skadliga föroreningar eller när det finns risk för syrebrist. Föroreningarna kan bestå av damm, rök, aerosoler, fibrer, gas eller ånga.

Läs mer om vad reglerna innebär för dig som arbetsgivare:

Arbetsgivare måste prova ut andningsskydd.

Andningsskydd delas in i två huvudtyper: filterskydd och andningsapparater. Filterskydd filtrerar bort skadliga föroreningar från omgivningsluften, medan andningsapparater tillför ren luft, exempelvis tryckluft. Använd alltid en andningsapparat när du är osäker på vilka föroreningar som finns i luften eller vid risk för syrebrist.

Välj rätt andningsskydd

För att välja rätt andningsskydd behöver du kartlägga de risker som finns och vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Tänk på miljöfaktorer och specifika bestämmelser som måste följas. Ställ dig följande frågor:

 • Finns det risk för syrebrist?
 • I vilken form förekommer ämnet man ska skydda sig mot?
 • Är arbetet tungt?
 • Är arbetet kort- eller långvarigt?
 • Sker arbetet i extrema temperaturer eller luftfuktighet?
 • Vad är behovet av sikt?
 • Hur mycket rörelsefrihet behövs?
 • Finns möjlighet till kommunikation?
 • Vilka ergonomiska aspekter måste beaktas, såsom värmebelastning?
 • Kan andningsskyddet kombineras med annan skyddsutrustning utan att skyddet försämras?

Det är viktigt att andningsskyddet passar bäraren ordentligt, eftersom ett otätt skydd inte fungerar optimalt. Kontrollera tätheten innan användning.

Förvara och underhåll andningsskyddet korrekt

Förvara andningsskydd i lämpliga behållare när de inte används, så de skyddas mot smuts, olja, kemikalier och hög luftfuktighet. Byt filter enligt tillverkarens instruktioner och använd inte filter efter utgångsdatum.

Olika typer av andningsskydd

De flesta andningsskydd består av en ansiktsdel kombinerad med ett filter eller en anordning som tillför ren luft. Ansiktsdelen kan vara:

 • Halvmask: täcker näsa, mun och haka, hålls på plats med justerbara band (finns i olika storlekar).
 • Helmask: täcker ögon, näsa, mun och haka, hålls på plats med justerbara band.
 • Visir: täcker ansiktet och del av huvudet (kan användas med glasögon).
 • Heltäckande huva: täcker hela huvudet (kan användas med glasögon).

Om du har skägg är visir och huva lämpligare eftersom hel- och halvmask inte tätar ordentligt.

 

4-5-18 GVS D800 Files-616
RPB_PX5_InSitu_03-855

Utbilda och träna alla i användningen av andningsskydd / andningsmask / ansiktsmask

Innan användning av andningsskydd ska användarna få tillräcklig utbildning. Utbildningen ska omfatta både teoretiska kunskaper och praktisk provning. Användaren ska lära sig:

 • Varför andningsskyddet behövs och när det ska användas
 • Hur man kontrollerar passformen och säkerställer att andningsskyddet sluter tätt
 • Konsekvenserna av felaktig användning
 • Begränsningar och användningstid för utrustningen
 • Hur man anpassar och tar på andningsskyddet
 • Hur man kontrollerar andningsskyddet innan varje användning
 • Hur man byter filter
 • Hur man förvarar och underhåller andningsskyddet.

 

Filterskydd i andningsskydd

I filterskydd passerar inandningsluften genom ett filter som renar den från föroreningar. Olika filter används för olika föroreningar och har specifika bokstavs- och färgkoder som framgår av märkningen och bruksanvisningen. Följ tillverkarens rekommendationer vid filterbyte. Partikelfilter som skyddar mot mikroorganismer och enzymer bör kasseras efter varje användning.

Masker av filtermaterial är tillverkade helt eller delvis av filtermaterialet och skyddar endast mot partiklar och vattenaerosoler. Filtrerande halvmasker ska normalt slängas efter varje arbetsskift om de inte är märkta med "R", vilket innebär att de kan återanvändas enligt tillverkarens instruktioner.

Andningsapparater

Använd alltid andningsapparat om du inte vet vilka luftföroreningar som finns eller om det finns risk för syrebrist.

GVS RPB är den enda tillverkaren som erbjuder det unika alternativet att övervaka och registrera kvaliteten på andningsluften med RPB GX 4.

Detta för att varna dina anställda i god tid när det finns risk för en livshotande situation. Andningsskydd förser bäraren med oförorenad luft eller syre genom en slang ansluten till luftintaget eller tryckluften, eller genom bärbara tryckluftscylindrar.

Andningsskyddets skyddsförmåga

Skyddsfaktorn mäter hur mycket andningsskyddet minskar halten föroreningar. Ett andningsskydd med skyddsfaktor 100 reducerar halten föroreningar i omgivningsluften 100 gånger, till exempel från 50 ppm till 0,5 ppm.

Om andningsskyddet tas av under exponering minskar skyddsfaktorn drastiskt.

Skyddsfaktorn minskar också kraftigt om användaren av hel- eller halvmask har skäggstubb eller skägg. Endast 10 procent av skyddet kvarstår om användaren har skäggstubb, vilket framgår av tabellen nedan.

SPR489 ABEK1 Replacement Filters

Du kan nu sätta stopp för denna tidskrävande och återkommande procedur.

Genom att investera hållbart i PAPR- eller SAR-produkter nu kommer du att kunna få tillbaka denna investering på ett minimum av tid.

Våra produkter garanterar dina anställdas hälsa enligt de senaste standarderna.

Du kan också hitta mer information om våra produkter på vår hemsida.

Kontakta oss för ett personligt erbjudande och ta del av vårt 2024 erbjudande om du bestämmer dig för att byta till RPB PAPR eller RPB SAR-produkter i år.