SVIVLANDE ANSLUTNINGAR FÖR PU-SEKTIONSLANGAR

  • Slittålig
  • låg vikt och flexibilitet
  • påverkas inte av extrema temperaturer
  • krosssäker
  • ger inte statiska elektriska stötar

Mer information

Slangen är den förmedlande linjen till punktutsugningssystemets installation.

Kraven på sugslangen är:

  • slittålig
  • låg vikt och flexibilitet
  • påverkas inte av extrema temperaturer
  • krosssäker
  • ger inte statiska elektriska stötar

När långa sugslangar används ska deras diameter successivt öka från sughöljet, med den minsta slangen närmast sughöljet som inte är längre än 2–3 m. Koppling utförs med externa kopplingar som är lätta att använda.

Art.nr. Beskrivning
2157* Anslutningshylsa Ø 50/38 PU, vridbar
2158* Anslutningshylsa Ø 50/50 PU, vridbar
2159* Anslutningshylsa Ø 38/38 PU, vridbar
2160* Mellanhylsa Ø 50/38 mm PU, vridbar

*Antistatisk