Stålgrit eller stålkulor

  • Lämplig för blästerskåp
  • Kan återanvändas

Mer information

Stålgrit eller -kulor har många goda blästeregenskaper med mycket lång livslängd.

Stålgrit framställs av stålkulor, som krossas till grit, så att det skapas vassa kanter som kan ge en
bra strävhet vid sandblästring. Stålgrit finns i olika hårdheter och storlekar. Det används vanligtvis
i blästerskåp , där det finns inbyggd ventilation, recirkulation och rengöring av blästermedlet.

Stålkulor används i slungbläster och kan återanvändas många gånger. Det är viktigt att man har
en optimal arbetsmix med riktig kornstorlek på stålkulorna.

Vi kan göra siktanalyser av ditt blästermedel, så att du kan uppnå en korrekt arbetsmix.

Stålgrit | Stålkulor | Meldgaard Greenline AB