ReBlast – krossat glas

  • Lämpligt för bearbetning av
    stål, rostfritt stål och aluminium.
  • Inga salter som kan leda till korrosion
  • Innehåller inte skadligt
    kvarts.

Mer information

– lämpligt för bearbetning av stål, rostfritt stål och aluminium

ReBlast är ett blästermedel nästan helt fritt från metaller och därför lämpligt för bearbetning av
stål, rostfritt stål och aluminium. ReBlast har en kantig form, vilket gör produkten effektiv vid
rengöring. ReBlast är en mycket ren produkt. Den innehållet inga salter som kan leda till korrosion
om blästermedlet används på en metallyta. Till skillnad från t.ex blästermedel som är baserade på
slagg, har glas en lågt innehåll av tungmetaller, vilket i sig är viktigt när materialet används i
miljöer som gör det svårt att samla upp blästermedlet efter användning.

Kvartssand används vid framställning av glas, men under smältningen omvandlas kristallin kvarts
till amorf kvarts. Omställning från användning av kvartsand till användning av krossat glas kan
därför vara en god idé vid förbättring av arbetsmiljön eftersom ReBlast inte innehåller skadligt
kvarts.

ReBlast – krossat glas | Blästermedel | Meldgaard Greenline