Aluminiumsilikat

  • En återanvänd produkt
  • Uppfyller kraven för fristråleblästring.

Mer information

Används på alla typer av ytor

Aluminiumsilikat är en kvalitetsprodukt som kan tillämpas inom många användningsområden,
framställt efter och i enlighet med ISO 11126-4 och 11127.

Aluminiumsilikat är gjort av kolslagg, som utvinns i kolkraftverk. Det innebär att när produkten
används som blästermedel är det redan en återanvänd produkt.

Materialet uppfyller kraven för fristråleblästring, som är fastlagt av den svenska
arbetsmiljöstyrelsen. Se AFS 1992:16, 10§.

Silikat finns i olika kornstorlekar och kan användas på många olika ytor.

Silikat | Lavasilikat | Blästermedel | Meldgaard Greenline AB